Retour en klachten

Retour en klachten

Retouren & klachten

 

Het is natuurlijk vervelend als je een klacht hebt over onze noten of dienstverlening.
Toch vragen wij je vriendelijk om je klacht via de e-mail of via het contactformulier aan de afdeling klantcontact door te geven.

Na ontvangst van je klacht ontvang je van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 3 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.

Retourneren kan onder de volgende voorwaarden:

  • Het product mag niet aangewend of beschadigd zijn; het product mag geen gebruikssporen of uiterlijke veranderingen vertonen.
  • Je mag het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden.
  • Uit hygiënische en veiligheids- overwegingen kunnen wij géén geopende retourgoederen accepteren.
  • Je stuurt het artikel op eigen kosten terug. Ongefrankeerde retourzendingen worden door ons niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender.
  • Je dient artikelen die worden teruggezonden, indien mogelijk in de originele verpakking en in een zo oorspronkelijk mogelijke staat van het product met bijsluiting van een kopie van de factuur en een duidelijke omschrijving van de klacht aan

Artikelen zonder kopiepakbon worden niet in behandeling genomen.

Zendingen onder rembours worden niet geaccepteerd.

Horecanoten.nl brengt geen kosten in rekening wanneer een zending wordt geretourneerd, wel wordt na het ontvangen van de retourzending, de zending gecontroleerd. Als de goederen of de verpakking incompleet of beschadigd zijn zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht aan de koper. Deze kosten worden dan in mindering gebracht aan het te restitueren bedrag. Restitutie van het orderbedrag geschiedt binnen 14 dagen na het ontvangen van de retourzending en is alleen mogelijk via een bancaire of girale overboeking. Indien een bestelling niet binnen 30 dagen na bestelling bij de koper is afgeleverd heeft de koper het recht de bestelling te annuleren. Dit geldt niet wanneer er afwijkende levertijden besproken zijn.

Voorwaarden:

De koper heeft het recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering van de goederen. Dit betekent dat de koper de goederen binnen deze periode mag retourneren naar Horecanoten.nl. De verzendkosten en de risico’s die hiermee gepaard gaan, zijn voor de koper. Wanneer de koper goederen retour wil zenden, moet dit vooraf gemeld worden, zodat wij hiervan op de hoogte zijn.

De ondernemer vergoedt alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.